Bởi {0}
logo
Pujiang Minghuang Crystal Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Pha Lê thủ công; pha lê người giữ ngọn nến; pha lê nến; pha lê cúp; pha lê khối chặn giấy
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Hạt trang sức pha lê, thủy tinh và thủy tinh thủ côngODM services availableOn-site material inspectionTotal trading staff (5)Total staff (69)